• Thứ 2 - CN 8.00 - 17.00
 • 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy , Hà Nội
 • 0948 986 333

Tất cả sản phẩm

Sort by:
Tải trọng nâng
2000kg
Động cơ
Điện
 • stock# CLG2020H-WF
 • Add to compare
View more
Tải trọng nâng
1500kg
Động cơ
Điện
Hoạt động
 • stock# CLG2015H-WF
 • Add to compare
View more
Tải trọng nâng
1200kg
Động cơ
Điện
Hoạt động
 • stock# CLG2012H-WF
 • Add to compare
View more
Tải trọng nâng
2000kg
Động cơ
Điện
Hoạt động
 • stock# CLG2020H-RS
 • Add to compare
View more
Tải trọng nâng
1500kg
Động cơ
Điện
Hoạt động
 • stock# CLG2015H-RS
 • Add to compare
View more
Tải trọng nâng
1200kg
Động cơ
Điện
Hoạt động
Ngồi lái
 • stock# CLG2012H-RS
 • Add to compare
View more
Liên Hệ Báo Giá
Tải trọng nâng
3500kg
Động cơ
Gas/LPG
Xy lanh
4
Hoạt động
Ngồi lái
 • stock# 2035H(LPG)
 • Add to compare
View more
Liên Hệ Báo Giá
Tải trọng nâng
3000kg
Động cơ
Gas/LPG
Xy lanh
4
Hoạt động
Ngồi lái
 • stock# 2030H(LPG)
 • Add to compare
View more
Liên Hệ Báo Giá
Tải trọng nâng
2500kg
Động cơ
Gas/LPG
Xy lanh
4
Hoạt động
Ngồi lái
 • stock# 2025H(LPG)
 • Add to compare
View more