• Thứ 2 - CN 8.00 - 17.00
 • 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy , Hà Nội
 • 0948 986 333

Tất cả sản phẩm

Sort by:
Liên Hệ Báo Giá
Tải trọng nâng
5000kg
Động cơ
Diesel
Xy lanh
6
Hoạt động
Ngồi lái
 • stock# CLG2050H
 • Add to compare
View more
Liên Hệ Báo Giá
Tải trọng nâng
6000kg
Động cơ
Diesel
Xy lanh
6
Hoạt động
Ngồi lái
 • stock# CLG2060H
 • Add to compare
View more
Liên Hệ Báo Giá
Tải trọng nâng
7000kg
Động cơ
Diesel
Xy lanh
6
Hoạt động
Ngồi lái
 • stock# CLG2070H
 • Add to compare
View more
Liên Hệ Báo Giá
Tải trọng nâng
8000kg
Động cơ
Diesel
Xy lanh
6
Hoạt động
Ngồi lái
 • stock# CLG2080H
 • Add to compare
View more
Liên Hệ Báo Giá
Tải trọng nâng
10000kg
Động cơ
Diesel
Xy lanh
6
Hoạt động
Ngồi lái
 • stock# CLG2100H
 • Add to compare
View more
Liên Hệ Báo Giá
Tải trọng nâng
16000kg
Động cơ
Diesel
Xy lanh
6
Hoạt động
Ngồi lái
 • stock# CLG2160H
 • Add to compare
View more
Tải trọng nâng
1800kg
Động cơ
Điện
Hoạt động
Ngồi lái
 • stock# CLG2018A-T
 • Add to compare
View more
Tải trọng nâng
1500kg
Động cơ
Điện
Hoạt động
Ngồi lái
 • stock# CLG2015A-T
 • Add to compare
View more
Tải trọng nâng
3500kg
Động cơ
Điện
Hoạt động
Ngồi lái
 • stock# CLG2035A-S
 • Add to compare
View more